Produktioner

Bobbi Lo produktion är ett danskompani som fokuserar på att skapa inkluderande scenkonst för alla åldrar. Deras konstnärliga arbete befinner sig i direkt kontakt med sin omvärld vilken karaktäriseras av en öppenhet och risktagande som alltid utgår från publiken och målgruppen.