Under corona pandemin vill Bobbi Lo Produktion göra det möjligt för skolklasser att uppleva en inspelad version av föreställningen     DO AS I SAY med en efterföljande workshop/eftersamtal.

DO AS I SAY är en dansföreställning som vill synligöra sociala beteenden i frågor om mobbning och auktoritet, föreställningen är interaktiv och både publik och dansare får inspelade instruktioner från högtalaren. Vi vill att  publiken genom att delta i eller se föreställningen ska bli medveten om hur lätt man kan bli påverkad av en grupp eller auktoritet till ett önskat eller kanske mindre önskvärt beteende. Mobbning är ett stort och svårbemästrat problem vilket kräver mod för att ingripa. DO AS I SAY ställer detta på sin spets och får publiken att fundera över sina egna och andras beteenden genom att skapa nya tankar och känslor..

I skapelseprocessen av DO AS I SAY arbetade vi med ungdomar från Sverige och Danmark i åldern 16-18 år, de fick svara på frågor och reflektera kring mobbning och auktoriteter i deras vardag. 

I samband med visningen av föreställningen erbjuder vi en workshop/eftersamtal med en klass i taget. I workshopen har vi specialkonstruerat en rad instruktioner som eleverna får testa på plats i klassrummet, sedan  diskuterar vi upplevelsen av föreställningen genom att reflektera över vad de såg och hörde samt deras egna upplevelser av mobbning och auktoritet. Vi tar utgångspunkt i den lärarhandledning som hör till föreställningen. 

Trailer: https://vimeo.com/512237351